Heerhugowaard Sport NV

Website: https://www.heerhugowaardsport.nl/

Per 1 januari 2016 is Heerhugowaard Sport NV opgericht. Dit is een semi-gemeentelijke organisatie die de Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard vervangt. De nieuwe organisatie heeft als  doel het exploiteren en beheren van gemeentelijke sportaccommodaties en het verrichten en faciliteren van activiteiten op het gebied van sport en bewegen.

De gemeente Heerhugowaard is 100% aandeelhouder van Heerhugowaard Sport NV. De gemeente is verantwoordelijk voor het sportbeleid binnen Heerhugowaard. Een Algemene Vergadering van Aandeelhouders stuurt de directie van Heerhugowaard Sport NV aan.

De gemeente Heerhugowaard houdt van sport. De gemeente Heerhugowaard streeft ernaar dat zoveel mogelijk inwoners (blijven) sporten en bewegen via laagdrempelige activiteiten voor alle leeftijdsgroepen (van baby’s tot senioren).  Een beperking mag geen reden zijn om niet aan sport te doen. Gestreefd wordt om voor bijna iedereen een passend sportaanbod te realiseren. Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor zingeving en versterkt de sociale samenhang. Sport en bewegen levert een belangrijke bijdrage aan thema’s als gezondheid, zelfredzaamheid, participatie/integratie, sociale samenhang en leefbaarheid.

Optimale dienstverlening aan (potentiële) sporters en (sport)organisaties in Heerhugowaard, professioneel, efficiënt, daadkrachtig, servicegericht en klantvriendelijk.